Zapraszamy
do kontaktu

W pracowni projektowej MOSTOPOL sp. z o. o. stawiamy na współpracę. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta lub mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.

Adres:

45-920 Opole, ul. Jagiełły 39

Dane rejestrowe spółki

Pracownia Projektowa
MOSTOPOL sp. z o. o. z siedzibą w Opolu
45-920 Opole, ul. Jagiełły 39
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000247960
NIP 991-03-53-160
Wysokość kapitału zakładowego 50 000 PLN