„Remont mostu w km 8+818 drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Piątkowice”(2006 r.)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

  • rozpiętość teoretyczna – 48,00 m,
  • długość całkowita – 48,72 m,
  • szerokość przęsła – 9,18 m
  • nośność: klasa B wg PN-85/S-10030 (40t)
Komentarze zostały zablokowane.