„Budowa dróg gminnych ul. Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa, Norwida wraz z kanalizacją i oświetleniem w m. Czarnowąsy”(2012r.)

Inwestor: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki

  • drogi gminne klasy L,
  • długość budowanych odcinków dróg L=1164,69 m,
  • zakres robót:
    • wykonanie nowej nawierzchni, chodników, zjazdów, skrzyżowań, oznakowania,
    • budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej,
    • przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej.
Komentarze zostały zablokowane.