„Przebudowa drogi powiatowej nr 1653O – ulica Chełmońskiego w Nysie”(2011r.)

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie

  • droga powiatowa klasy G,
  • długość przebudowanego odcinka L=1189,87 m,
  • zakres robót:
    • wykonanie nowej nawierzchni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, azylów dla pieszych, zjazdów, skrzyżowań, zatok postojowych i autobusowych, oznakowania,
    • budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej,
    • przebudowa sieci teletechnicznej, energetycznej, wodociągowej.
Komentarze zostały zablokowane.