Szczepanowice i Orłów rozbudowa DK 7

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 od km 631+361,25 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 631+244,00 i budową w jego miejscu nowego mostu oraz wykonaniem i rozbiórką tymczasowej drogi objazdowej w miejscowości Szczepanowice i Orłów

Inwestor: GDDKiA O/Kraków

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Komentarze zostały zablokowane.