Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr DP1014S w ramach inwestycji pn. „Odbudowa mostu przez rzekę Wiercica w ciągu DP1014S w km 0+228,00 w m. Złoty Potok (nr JNI: 01026272) wraz z dojazdami”(2012r.)

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Częstochowie

  • droga powiatowa klasy G,
  • długość przebudowanego odcinka L=180,31 m,
  • zakres robót:
    • wykonanie nowej nawierzchni, chodników, oznakowania, przebudowy istniejącego mostu,
    • budowa kanalizacji deszczowej,
Komentarze zostały zablokowane.