„Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budowli zintegrowanej – jazu z mostem i skarpy odwodnej w m. Blachownia.”(2010r.)

Inwestor:Kompanią Węglową S.A. O/Kopalnia Węgla Kamiennego „Sośnica – Makoszowy”

Parametry techniczne Jazu:

 • w zakresie przepustowości obiektu:
  przepływ wody miarodajnejQM = Q0,5% = 11,58 m3/s
  przepływ wody kontrolnejQK = Q0,2% = 13,05 m3/s
 • w zakresie geometrii obiektu:
  światło jazu:2 x 2,70 m + 3,30 m
  rzędna minimalnego piętrzenia:259,00 m NPM
  rzędna normalnego piętrzenia:259,50 m NPM
  rzędna maksymalnego piętrzenia:260,00 m NPM
  rzędna nadzwyczajnego piętrzenia:260,10 m NPM
  rzędna góry filarów:259,90 m NPM
  rzędna góry korony przelewu stałego:259,40 m NPM
  rzędna góry zamkniętych zastawek:259,50 m NPM
  rzędna nawierzchni pomostu obsługi zamknięć:261,20 m NPM
  wysokość piętrzenia:2,81 m
  szerokość poziomego odcinka korony przelewu1,00 m
  długość płyty ponuru3,00 m
  długość ubezpieczenia dna powyżej płyty ponuru4,00 m
  dł. ubezp. dna poniżej niecki wypad. (dł. poszuru)6,70 m
  długość niecki wypadowej10,00 m
  głębokość niecki wypadowej0,60 m
  szerokość niecki wypadowej9,90 m
Komentarze zostały zablokowane.