„Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny . Kontrakt nr ORFPP-A1-1”

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Wykonawca: Dragados Oddział w Polsce S.A.
Główny wykonawca prac projektowych: ARCADIS Sp. z o.o.
ZBIORNIK PRZECIWPOWODZIOWY RACIBÓRZ DOLNY NA RZECE ODRZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (POLDER)

Zakres robót:

  • opracowanie kompletnych projektów wykonawczych kilkunastu budowli hydrotechnicznych
  • pełnienie nadzoru autorskiego

Charakterystyka budowli głównych:

Budowla 121 – BUDOWLA PRZELEWOWO – SPUSTOWA

Podstawowe parametry techniczne Przelewu ze spustem:

ilość przęseł 6 szt.
światło pojedynczego przęsła 11,8 m
ilość przęseł żeglownych 1 szt.
ilość filarów 5 szt.
ilość przyczółków 2 szt.
długość obiektu (z ponurem i poszurem) 83,52 m
długość filarów i przyczółków 38,00 m
rzędna dna na ponurze 180,00 m npm
rzędna dna niecki wypadowej 178,70 m npm
rzędna dna na poszurze 180,00 m npm
rzędna posadowienia przyczółków i filarów 175,70 m npm
rzędna korony przyczółków i filarów 197,50 m npm

Budowla 141 – BUDOWLA UPUSTOWA

Podstawowe wymiary upustu do Odry Miejskiej:

ługość budowli upustowej 109,90 m
światło budowli upustowej 2 x 1400 mm (w przekroju zamknięć)
2 x 3,40 x 4,00 m (w przekroju galerii żelbetowej)
rzędna dna 179,80 m npm (na wlocie)
180,10 m npm (w przekroju zamknięć)
178,10 m npm (niecka wypadowa)
180,10 m npm (na wylocie)
rzędna na wierzchu konstrukcji 197,60 m npm (korona wieży zamknięć)
190,10 m npm (komora rezerwowa)

Komentarze zostały zablokowane.